FARRAT

Izolace konstrukcí a stavebAntivibrační systémy pro izolaci staveb, základů strojů a zařízení


Izolované základy


Důvody pro použití izolovaných základů
- zvyšování tuhosti kostry stroje pro udržení nastavení při změnách statického a dynamického zatížení
- minimalizování změn ve vrstvách z důvodů změn rozložení statického zatížení
- zvyšování setrvačné hmoty stroje a snižování vibrací tlumením
- snižovaní těžiště pro zlepšení stability
- rozložení statického a dynamického zatížení na větší půdorysnou desku
- izolování nízkých frekvencí rázů a vibrací použitím většího množství pružných izolátorů než kolik by bylo použito mezi strojem a základem

Řízení a izolace vibrací
Řízení vibrací znamená správné použití pružných podložek nebo materiálů pro zajištění určitého stupně izolace mezi strojem a jeho nosnou konstrukcí. Podmínka by měla být dosažena tam, kde množství vibrací z nebo na stroj je na přijatelné úrovni.

K dosažení efektivního tlumení vibrací je nutné použít pružné podložky s dostatečnou pružností tak, aby vlastní frekvence fn izolovaného stroje byla podstatně nižší než frekvence rušivých vibrací fe. Poměr fe/fn by měl být větší než 1,4 a ideálně větší než 2 až 3 po dosažení charakteristické úrovně tlumení vibrací.

Tlumení zajišťuje rozptyl energie v kmitavé soustavě. To je podstatné pro řízení možné vysoké úrovně chvilkových vibrací a rázů, především je-li systém rozkmitaný na rezonanční frekvenci nebo frekvenci blízkou rezonanční.

Aktivní izolace vibrací a rázů
Základový blok pro dynamické stroje by měl být izolovaný proto, aby se snížily účinky vibrací a rázů na stroje, osoby a stavební konstrukce v blízkosti stroje. Kontrola zdroje konstrukčních poruch je označována jako aktivní izolace.

Použití:
Izolace základů pro: strojní lisy, čerpadla, buchary, kovací stroje, tvářecí a řezací stroje, kompresory, generátory, motory a tiskařské stroje.

Pasivní izolace vibrací a rázů
Není-li možné předejít nebo dostatečně snížit přenos rázů a vibrací ze zdroje, může být základový blok s pružným uložením použit pro pasivní izolaci citlivých zařízení.

Použití:
Izolované základy pro: obráběcí centra, brusky, měřící a kontrolní zařízení, laserový řezačky a mikroskopy.

Další podrobné informace naleznete v katalogu ke stažení (PDF katalog ke stažení Farrat-izolace staveb)