OK-VISE

Rotační paletový systém (RPS)
Upínky OK-VISE

OK-VISE otočné sloupky jsou vyrobeny z hliníku, rohové upínky z oceli. Pracují jako otočná jednotka mezi dvěma podpěrami. Tento systém zvětšuje prostor pro obrábění na jedno upnutí, což v konečném důsledku vede k úspoře času při výměně nástrojů, snižuje nutnost zásahu obsluhy a prodlužuje pracovní cyklus.

Pokud si spočítáme náklady na CNC obráběcí stroj, řezné nástroje, držáky a měniče nástrojů, programové vybavení a porovnáme s náklady na upínání obrobků, jsou tyto náklady jenom zlomek všech ostatních nákladů.
Přesto má velký potenciál pro úsporu času.


  RPS-2T50

 • RPS-2T50 je největší z dodávaných otočných sloupků. Jedná se o převratnou novinku výměny palet ve vertikálních obráběcích centrech.

  Účinnost obráběcího centra nespočívá v počtu sloupců, ale na využitelnosti každé palety, jinými slovy, kolik kusů můžeme obrábět současně. Použitím OK-VISE otočného sloupku a upínacích prvků je možno získat nejlepší vertikální obráběcí centrum.

  RPS-2T40

 • Systémové projektování volného prostoru (využití T-drážek, obsazení pomocných palet) je stejně tak důležité, jako rychlost Vašeho stroje. Při upnutí více obrobků najednou se snižují nucené prostoje, což má za následek vyšší produktivitu práce bez zvýšení provozních hodin stroje. Otočný sloupek RPS-2T40 je vybaven dvěma T-drážkami na každé straně.

  RPS-2T30

 • RPS-2T30 je nejmenší z otočných sloupků OK-VISE a je vhodný pro menší 4-osé indexery.
  Tento sloupek je vybaven dvěma T-drážkami na každé straně. Lehká konstrukce umožňuje jednoduchou manipulaci.
V sekci dále čtěte:
MULTI-RAIL systém (22.11.2012)
RPS příslušenství (26.06.2009)
OK-VISE (23.06.2009)
Upínky OK-VISE (20.03.2009)