USS - Upínací stavebnicový systémUSS - stavebnicový systém upínání 

USS od české firmy je určen pro CNC, NC vertikální a horizontální obráběcí centra. Vlastní konstrukční řešení u USS je založeno na přijetí filozofie chápání daného upínače jako universálního zařízení.Cílem technického řešení je dosáhnout universálnosti komponentů, ze kterých se každá jednotlivá sestava skládá. Konstrukční řešení každého komponentu musí naplňovat podmínku opakované použitelnosti.

Díky tomuto systému je možné upínat více dílců najednou do pracovního prostoru obráběcího stroje, což zkracuje vedlejší časy a umožňuje obrábět dílce z více stran bez nutnosti přepínat. Výsledkem je urychlení vlastní výroby. Bohatá variabilita USS pro CNC obráběcí centra spolu se systémem paletizace řeší komplexně upínání polotovarů do obráběcího stroje. Snížení upínacích časů se zejména projevuje u frézovacích center, kde tyto časové potřeby pak v porovnání s vlastním časem obrábění činí výrazný podíl.

- minimalizace nákladů na TPV
- vysoká tuhost
- dlouhá životnost
- okamžitá reakce na požadavek obrábění
- rychlá montáž upínacího přípravku a realizace výroby v termínu
- možnost individuálního řešení upnutí dle vlastních zkušeností
- USS výrazně pomůže v časové tísni

 kostky

USS nachází svůj účel jak pro kusovou tak sériovou výrobu, pro malé, ale i velké firmy. Násobnost využití jednotlivých komponentů USS podstatně násobně snižuje ekonomické náklady na pořízení upínačů pro případ, že firma předpokládá nákup více jak jedné upínací věže. Universálnost je pojata i v rozsahu využití jednotlivých typů obráběcích strojů, tzn. při minimální změně montáže sestavy upínací věže, bude existovat možnost přejít na jinou velikostní řadu obráběcího stroje. Universálnost počítá i s možností přestavby nastávajícím obráběcím stroji, případně na dalším stroji stejné velikostní řady. Taková změna je na př. Nutná při změně obráběného dílu, který vyvolává potřebu změny velikosti základních rozměrů upínání. S vyšší četností nakoupených komponentů se výrazně zvyšuje četnost kombinací včetně násobku současného použití. Efektivnost v takovém případě stoupá s výraznější lineární křivkou.

 USS je sestaven z volitelné základové desky a z volitelných postranic (A, B, AR, BR), které jsou pevnostně spojeny mezi sebou a tak tvoří požadovanou kompaktní upínací věž. Věže mohou mýt sestaveny v širokém spektru rozměrů, s ohledem na základovou desku stroje. Neomezená kombinace postranic umožňuje vytvoření věží čtvercového, obdélníkového půdorysu, ale také úhelníků či nepravidelných tvarů. Pro speciální aplikace najdou též své uplatnění kruhové základní desky.
Firma nabízí širokou paletu těchto upínacích systémů jakož i možnost zapůjčení  jednotlivých věží a kompletní zpracování technologického návrhu upínání a obrábění pro konkrétní dílec, včetně zpracování modelu v 3D.

Pro další informace nás prosím kontaktujte na obchod@naros.cz .

Příklady modulárnosti a možností sestavení našich desek pro upínání různých tvarů a rozměrů.

     

Základová deska 500x500 věž 540x240 - 650

Základová deska 500x500 věž 440x240 - 450

Základová deska 630x630  věž 640x540 - 850

Základové desky 630x630  D=480, D=350 vež 240x240 - 450 věž 160x240 - 450