OK-VISE

RPS příslušenství
RPS příslušenství

OK-VISE otočné sloupky jsou vyrobeny z hliníku, rohové upínky z oceli. Pracují jako otočná jednotka mezi dvěma podpěrami. Tento systém zvětšuje prostor pro obrábění na jedno upnutí, což v konečném důsledku vede k úspoře času při výměně nástrojů, snižuje nutnost zásahu obsluhy a prodlužuje pracovní cyklus.

Pokud si spočítáme náklady na CNC obráběcí stroj, řezné nástroje, držáky a měniče nástrojů, programové vybavení a porovnáme s náklady na upínání obrobků, jsou tyto náklady jenom zlomek všech ostatních nákladů.
Přesto má velký potenciál pro úsporu času.


  Pomocné palety

 • Pomocné palety tvoří jeden ze základních prvků celého systému RPS. Spíše než montáž upínacích prvků přímo na otočný sloupek se obrobky a upínací prvky montují na pomocné palety a ty se pak následně upevňují na otočnou sloupek. Použití pomocných palet omezí čas, kdy stroj nepracuje, výměna obrobků je otázkou vteřin případně minut.

  K dispozici jsou speciální lícované hliníkové palety pro každý typ otočného sloupku. Tloušťka palety je 22mm.

  Rohové upínky

 • Ocelové rohové upínky jsou navrženy pro šroub M10 a jsou dodávány ve dvou velikostech ( CC-1 s délkou 49mm a CC-2 s délkou 99mm). Rohové upínky jsou vyrobeny z měkčího materiálu mohou být obrobeny podle tvaru obrobku.

  Pevné zarážky

 • Nabízíme 6 různých typů pevných zarážek určených zejména pro použití na otočném sloupku OK-VISE. Každý sloupek má své jedinečné zarážky. Jsou vyrobeny z měkčího materiálu a mohou být obrobeny podle tvaru obrobku.

  Adaptér

 • Adaptér je navržen pro umístění a upevnění otočné jednotky na 4-osý indexer. Zároveň funguje jako přesný doraz na jedné straně sloupku. Adaptér je tepelně zpracovaný a černěný.
V sekci dále čtěte:
MULTI-RAIL systém (22.11.2012)
OK-VISE (23.06.2009)
Rotační paletový systém (RPS) (20.03.2009)
Upínky OK-VISE (20.03.2009)